Șef Compartiment Resurse Umane 15.12.2018

ANUNŢ

 

 

Compania Naţională a Uraniului – S.A. organizează concurs constând în test grilă și interviu, în data de 10 ianuarie 2018 ora 1000 , la  sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti, pentru ocuparea, pe perioadă determinată de 9 luni, a postului vacant de Șef Compartiment Resurse Umane din de la sediul companiei.

Obiectivele Postului:

-       Planificarea, organizarea și controlul permanent al activităților compartimentului Resurse Umane, de la sediul C.N.U. și dn cadrul subunităților companiei;

-       Elaborarea și implementarea politicilor de resurse umane (recrutare, selecție, integrare și relații de muncă, evaluarea performanțelor, îndrumare și control) și a procedurilor de lucru în acord cu obiectivele companiei și cu legislația în vigoare;

-       Crearea premiselor pentru asigurarea unei pregătiri profesionale de calitate, a unui cadru motivațional stimulativ pentru obținerea rezultatelor, performanțelor și recompensarea corespunzătoare a salariaților.

 

 

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

 

-       nivel de studii: superioare de lungă durată

-       cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică domeniului coordonat;

-       cursuri de perfecționare – în domeniul resurselor umane;

-       cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows;

-       vechime în domeniul resurselor umane: minim 3 ani;

-       cursuri de perfecționare – în domeniul resurselor umane;

-       obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate;

 

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          scrisoare de intenţie;

-          copie după actul de identitate;

-          copie după diploma de studii si suplimentul la aceasta (dacă este cazul);

-          copie după certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare în domeniul resurselor umane;

-          copie după cartea de muncă sau adeverință doveditoare a vechimii de 3 ani în domeniul resurselor umane;

-          Curriculum Vitae;

-          Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă (cu număr de înregistrare și stampila unității);

-          adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medical de familie al candidatului.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs vor fi îndosariate într-un dosar cu șină, cartonat.

 

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este  08.01.2018, ora 1630.

 

Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 120.

 
Fisiere la download
BIBLIOGRAFIE sef Comp RU Download
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces