Informatii publice

Array.name

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Tipuri de informații:

  • Informații de interes public furnizate din oficiu potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001
  • Informații exceptate de la liberul acces al cetățenilor conform prevederilor art. 12 (1) din Legea nr. 544/2001

Listele categoriilor de informații publice furnizate din oficiu și a celor exceptate de la liberul acces al cetățenilor pot fi consultate pe site. Informațiile de interes public care nu se regăsesc pe site-ul companiei noastre, pot fi consultate la sediul companiei sau pot fi solicitate prin fax sau prin email, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Tel: 021/318 52 58; 021/318 52 62