Achizitii Publice

În cadrul companiei noastre funcționează Serviciul Achiziții publice care are ca responsabilități:

  • Întocmirea și gestionarea unui program de achiziţii publice complet și corect, care să reprezinte o bază solidă în planificarea achizițiilor publice;
  • Organizarea activității în domeniul achizițiilor publice a companiei, eficient și în baza principiilor și legislației în acest domeniu;
  • Construirea și menținerea unei imagini bune a companiei, din punct de vedere al activității în domeniul achizițiilor publice, în raport cu organele de control și instituțiile superioare ierarhic;
  • Asigurarea de personal pregătit și la curent cu legislația în vigoare în domeniu și îndrumarea personalului CNU S.A. în derularea procesului de achiziție publică;

Operatorii economici interesați de o anumită procedură de achiziție publică pot consulta anunțurile de intenție / atribuire publicate de CNU S.A. conform legislației în vigoare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, la adresa www.e-licitatie.ro.