Birou Corp Control, Control Intern/Managerial

Compartimentul Corp Control verifică modul de respectare a prevederilor legale în vigoare din domeniul propriu de activitate în cadrul CNU SA, prin constatarea unor abateri de la legalitate și a unor deficiențe sau nereguli și luarea de măsuri corespunzătoare de înlăturare a acestora.