CNU Sucursala Feldioara angajaza 01.09.2017

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs în vederea ocupării a 16 posturi de execuţie vacante, prin încheierea de contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de 3 luni, după cum urmează:

-       12 posturi de muncitor necalificat/operator chimist în cadrul ST,ISSD

-       2 posturi de sudor în cadrul Secţiei Electromecanice

-       1 post de lăcătuș mecanic în cadrul Secţiei Electromecanice

-       1 post de electrician în cadrul Secţiei Electromecanice

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în probă scrisă, interviu/probă practică.

Proba scrisă va avea loc în data de 12.09.2017, ora 9,00

Interviul/ proba practică va avea loc în data de 12.09.2017, ora 12,00

Descrierea posturilor şi Regulamentul de concurs sunt prezentate în documentul ataşat prezentului anunţ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Biroul RU, nr. telefon 0268/265337 int. 127 şi pe adresa www.cnu.ro

 
Fisiere la download
Descriere si regulament concurs Download
ANUNT concurs_septembrie 2017 Download