Cadrul legislativ

Cadrul legislativ în care ne desfășurăm activitatea

Extragerea și prelucrarea minereurilor radioactive se desfașoară sub supravegherea și controlul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN). Pe lângă un cadru legislativ general oferit de prevederile Legii nr. 111/1996, este elaborat și un cadru legislativ specific (normele CNCAN privind mineritul radioactiv – NMR 01-04).

De asemenea, activitățile specifice ale CNU S.A. sunt supuse controalelor periodice realizate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM).