Compartimentul pentru Situatii de Urgenta

Compartimentul pentru situații de urgență asigură permanent ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi altor calamităţi în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor, bunurilor materiale şi a mediului în cadrul CNU S.A.