Componenta conducerii executive

Daniel Dumitru ENE – Director General interimar – in baza art.64^1(5) din OUG nr. 109 /2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 

Cristian Tiberiu DELEANU – Director Tehnic – contract individual de muncă  - 01.07.201 – fără apartenență politică.

 

Remuneraţie fixă lunară brută în valoare de 27515 lei (douăzeci și sapte de mii cinci sute cinsprezece lei), echivalentul a șase câştiguri salariale medii brute pe ramură, ajustabilă anual – Director General

Fisiere la download
Contract_Director_General Download
CV Cristian Deleanu Download
CV_Daniel Dumitru ENE Download