Componenta conducerii executive

Cristian -Tiberiu DELEANU – Director General interimar – in baza art.64^1(5) din OUG nr. 109 /2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 


Remuneraţie fixă lunară brută în valoare de 30466 lei (treizeci de mii patru sute șaizeci și șase de lei), echivalentul a cinci ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura în care își desfășoară activitatea compania, comunicat de Institutul Național de Statistică – Director General

 
Fisiere la download
CV Cristian Deleanu Download
Contract Director General Download