Comunicat de presă 15.06.2021

CNU a invitat angajații aflați în protest la dialog și vrea să reconfirme faptul că activitatea de închidere a minei de la Crucea-Botușana se va realiza tot cu personalul care deservește în prezent mina

Pe fondul noilor tensiuni spontane iscate la exploatarea minieră de la Crucea-Botușana, Compania Națională a Uraniului dorește să reconfirme faptul că activitățile de ecologizare, închidere, conservare și monitorizare post-închidere din județul Suceava se vor realiza tot cu personalul care deservește în prezent activitatea exploatării miniere. În acest sens, reprezentanții CNU lucrează alături de cei ai Ministerului Energiei pentru formularea cadrului legal care să prevadă că activitățile de ecologizare, închidere, conservare și monitorizare post-închidere vor fi defășurate în condiții de sustenabilitate economică și siguranță a mediului, având în vedere caracterul radiologic al miniereului de uraniu.

Totodată, luând act de revendicările formulate de angajații filialei din Suceava a CNU, conducerea adminsitrativă și executivă a CNU a invitat angajații aflați în protest la o rundă de discuții, care va avea loc în zilele următoare.

În plus, Compania Națională a Uraniului dorește să precizeze că includerea sa în proiectul Ordonanței de urgență care permite plăţi compensatorii aşa cum sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă precum și acordarea de venituri de completare pentru cei care urmează să fie disponibilizați este o măsură prin care se asigură protecția socială a angajaților exploatării miniere de la Crucea-Botușana până la demararea lucrărilor de ecologizare, închidere, conservare și monitorizare post-închidere.