Concurs în vederea ocupării a 10 posturi de execuţie vacante 19.06.2018

ANUNŢ

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs în vederea ocupării a 10 posturi de execuţie vacante, prin încheierea de contracte individuale de muncă, după cum urmează:

-       7 posturi de muncitori necalificați în cadrul Secţiei Tehnologice

-       1 post de operator chimist (perioada determinată) în cadrul Secţiei Tehnologice

-       2 posturi de strungar în cadrul Secţiei Electromecanice

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în probă scrisă, interviu/probă practică.

Proba scrisă va avea loc în data de 19.06.2018, ora 10,00

Interviul/ proba practică va avea loc în data de 19.06.2018, ora 12,00

Descrierea posturilor şi Regulamentul de concurs sunt prezentate în documentul ataşat prezentului anunţ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Biroul RU, nr. telefon 0268/265337 int. 127 şi pe adresa www.cnu.ro

 

 

     ȘEF UZINĂ

     Marian COMIATI

                  AVIZ  SEPU,