Concurs în vederea ocupării a 5 posturi de execuţie vacante la COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA - 16.07.2018

ANUNŢ

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs în vederea ocupării a 5 posturi de execuţie vacante, prin încheierea de contracte individuale de muncă, după cum urmează:

-       1 post  de  muncitor necalificat  în cadrul ST.ISSD

-       1 post de operator chimist în cadrul ST.ISSD

-       1 post de lăcătuș mecanic în cadrul Secției Electromecanice

-       1 post de sudor  în  cadrul Secției Electromecanice

-       1 post de electrician în cadrul Secției Electromecanice

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în probă scrisă, probă practică/ interviu.

Proba scrisă va avea loc în data de 16.07.2018, ora 10,00

Interviul/ proba practică va avea loc în data de 16.07.2018, ora 12,00

Descrierea posturilor şi Regulamentul de concurs sunt prezentate în documentul ataşat prezentului anunţ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Biroul RU, nr. telefon 0268/265337 int. 127 şi pe adresa www.cnu.ro

 

 

DIRECTOR

COMIATI Marian

 

 

                                                                                              Aviz SEPU,

 
Fisiere la download
Descriere si regulament concurs iulie2018 Download