Concurs extern în vederea ocupării postului de șef manevră, la Serviciul Suport Tehnic CNU - S.A. SUCURSALA FELDIOARA - 24.05.2019

ANUNŢ

COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de șef manevră,  la Serviciul Suport Tehnic – Investiții Utilități și Transport din cadrul sucursalei, prin încheierea de contract individual de muncă .

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, în data de 24.05.2019, ora 09,00, la CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în probă scrisă și probă practică.

 

Obiectivele postului:

-       Participarea la operațiuni de manevră feroviară

Condiţii minime de ocupare a postului:

-       Nivel de studii: studii medii

-       Vechime în specialitatea tehnică - minimum 5 ani

-       Nivel de formare profesională – curs de calificare  pentru meseria de impiegat de mișcare

 

            Înscrierile la concurs se fac la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara din Feldioara str. Dumbrăvii nr. 1, judeţul Braşov,  până la data de  20.05.2019, ora 13,30 și trebuie să conţină următoarele documente:

-          cerere de înscriere la concurs/scrisoare de intenţie adresată conducătorului sucursalei;

-          copia actului de identitate;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

-          Curriculum Vitae;

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă;

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U. - S.A.; 

-          alte documente relevante în vederea desfăşurării concursului.

 

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

 

ÎNCADRAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut pentru contestaţii, la sediul sucursalei. 

Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Biroul RU. la telefon 0268/265337, interior 127 .

 
Informatii Publice
Raport anual
Raport audit extern
Datoriile CNU-SA
Cheltuieli cu personalul
Buget Investitii
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Formular de semnalare a neregulilor
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces