Concurs extern în vederea ocupării postului vacant de Inginer Geolog la CNU-SA Sucursala Crucea - 19.06.2020

 

ANUNŢ

 

 

Compania Naţională a Uraniului – S.A., Sucursala Suceava organizează concurs extern constând în test grilă și interviu, în data de 19.06.2020, ora 9 00, la sediul său din localitatea Crucea, nr. 199A, pentru ocuparea postului vacant de  Inginer Geolog de la sediul Sucursalei, pe perioadă determinată de 6 luni.

OBIECTIVELE POSTULUI:

-participă la întocmirea PAE și proiectelor de lucrări subterane de deschideri și cercetare geologică,

-urmărește tehnologia împușcării selective,

-amplasează și dirijează lucrările de cercetare geologică,

-întocmește documentația geologică și actul de începere/lichidare a feliilor exploatate,

-participă în cadrul comisiilor de recepție la recepția lucrărilor de abataj și a celorlalte lucrări,

 

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

 

-  nivel de studii: superioare de lungă durată în cu specializarea geologie

cunoștințe de operare M.S. Office, Windows

vechime în specialitate: de minim 3 ani

obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

 

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 

-          Scrisoare de intenție/cerere de inscriere;

-          Copie după actul de identitate;

-          Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)

-          Copie după diploma/diplomele de studii;

-          Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare/specializare;

-          Curriculum vitae.

-          Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar;

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medical de familie al candidatului.

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A., Sucursala Suceava este 17.06.2020, ora 14 30

 

Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul Sucursalei, la telefon 0230575630.