Concurs extern pentru ocuparea postului de Specialist Resurse Umane - Compania Naţională a Uraniului – SEDIU 18.03.2019

ANUNŢ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. București, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, de Specialist resurse umane, de la sediul companiei, pe perioada determinată de 12 luni. Concursul va consta în interviu și test grilă în data 18.03.2019, ora 1200  la sediul Companiei Naționale a Uraniului - SA, din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București.

 

OBIECTIVELE POSTULUI: 

·         Asigurarea unei bune evidențe a contractelor individuale de muncă;

·         Gestionarea dosarelor personale ale angajaților;

·         Organizarea și derularea operațiunilor de evidență a personalului.

 

Cerinţele minimepentru ocuparea postului:

-       nivel de studii: superioare de lungă durată, cu licență  în domeniul juridic/economic

-       cunoștințe temeinice de legislație specifică domeniului;

-       cunoștințe de operare M.S. Office, Windows;

-       cursuri de perfecționare.

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7 (șapte).

 

NOTĂ:Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          Scrisoare de intenție;

-          Copie după actul de identitate;

-          Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)

-          Copie după diploma/diplomele de studii;

-          Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare/specializare;

-          Curriculum vitae.

-          Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 14.03.2019, ora 1200.

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.