Consilier tehnic

Consilierul tehnic asigură condițiile organizatorice și de specialitate pentru desfășurarea corespunzătoare a activității Directorului General, monitorizează activitatea tehnica a companiei și prezintă Directorului General rapoarte, sinteze și analize comparative la problemele apărute, contribuind la eficientizarea funcționării subunităților din cadrul CNU.