Consiliu de Administratie 21.02.2018

Nu s-a ales Președinte de Consiliu de Administratie pana acum.


Ovidiu-Iulian Sandu - Membru

Cornel Bobalca- Membru

Tiberiu Demeter- Membru

Dragos-Mircea Danubianu- Membru