Echipa de management

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al companiei care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei economice.

Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii.

Director General

          Director General                                               ADAM Constantin Dorin                             

Program audiențe: Miercuri 12:00-15:00
Înscrierile pentru audienţe se fac în fiecare zi lucrătoare
între orele 8:00 - 10:00 la cabinetul directorului general

Sefii de Departamente conduc activitatea curentă a companiei şi coordonează conducerea unităților subordonate companiei.