Informatii de interes public comunicate din oficiu

Categoriile de informații de interes public furnizate din oficiu de către CNU S.A., conform art. 5 (1) din Legea nr. 544/2001 sunt următoarele:

  • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea CNU S.A.;
  • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare CNU S.A.;
  • Numele și prenumele persoanelor din conducerea CNU S.A. București și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  • Programul de audiențe al persoanelor din conducerea CNU
  • Coordonatele de contact ale CNU S.A. București, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  • Bugetul și bilanțul contabil;
  • Lista cuprinzând documentele de interes public;
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  • Modalitățile de contestare a deciziilor CNU S.A. în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.