Inspectia Generala cu Protectia Sociala

Inspecţia Generală cu Protecţia Socială efectuează controlul activităţii privind modul de asigurare a condiţiilor normale de muncă ale angajaţilor şi modul cum sunt întreţinute dotările sociale.