Lista de informatii

 

Informatii de interes public comunicate din oficiu

Categoriile de informații de interes public furnizate din oficiu de către CNU S.A., conform art. 5 (1) din Legea nr. 544/2001 sunt următoarele: Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea CNU S.A.; Structura organizatorică, atribuțiile...

Vezi detalii

 

Informatii de interes public comunicate la cerere

Categoriile de informații de interes public furnizate la cerere de către CNU S.A., conform art. 6  din Legea nr. 544/2001 sunt următoarele: Comunicate de presă, informări, precizări Materiale informative (broșuri) editate de CNU S.A., în limita stocului...

Vezi detalii

 

Informatii exceptate de la liberul acces al cetatenilor

Categoriile de informații exceptate de la liberul acces, conform art. 12 (1) din Legea nr. 544/2001 sunt: Informații din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate – secret de stat și secret...

Vezi detalii