Obiective

În concordanță cu strategia companiei pe termen mediu şi lung, obiectivele noastre pot fi detaliate astfel:

  • Exploatarea până la epuizare a zăcământului de uraniu Crucea – Botușana, în condiții de siguranță și de respect față de mediu
  • Obținerea și rafinarea concentratelor uranifere cu respectarea strictă a standardelor de calitate
  • Atragerea în circuitul industrial şi a produselor reziduale miniere care conţin uraniu
  • Reorganizarea şi dezvoltarea activităţilor de conservare, închidere, refacere şi reabilitare a mediului în perimetrele în care activităţile miniere pentru uraniu au încetat
  • Dezvoltarea proiectelor de investiții de perspectivă
  • Asigurarea securității și sănătății angajaților noștri, a populației și protecția mediului înconjurător
  • Implementarea unui sistem de control managerial/management al riscului
  • Dezvoltarea permanentă și instruirea resursei umane