Raport trimestrial contracte conform Ordin 792

Contracte cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro pentru servicii şi 500.000 Euro pentru produse şi lucrări
 

 
Fisiere la download
Raport trimestrial contracte conform Ordin 792 din 15 septembrie 2014 Download
Informare CA Raportare achizitii trimestrul I 2015 Download
Informare CA Raportare achizitii trimestrul II 2015 Download
Informare CA Raportare achizitii trimestrul III 2015 Download
Informare CA Trim. IV 2015 Download
Informare CA Trim. I-2016 Download
Informare CA Trim. II-2016 Download