SUCURSALA FELDIOARA angajeaza de inspector SSM 10042017

ANUNŢ

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs intern pentru ocuparea postului de execuţie vacant de inspector SSM la Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, Asistență Medicală şi Situaţii de Ugenţă la care pot participa salariații CNU-SA Sucursala Feldioara care îndeplinesc condițiile din anunț.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, în data de 18.10.2017, ora 10:00, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în probă scrisă (test grilă) și interviu.

Scopul postului:

­   Prevenirea permanentă și eliminarea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor la nivelul sucursalei prin desfășurarea tuturor activităților cu respectarea cerințelor legale privind SSM în vederea reducerii la un nivel acceptabil a riscurilor specifice;

­   Controlarea și propunerea măsurilor ce se impun la instructaje, locurile de muncă, a echipamentului individual de protecție, echipamentelor de muncă din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

Condiţii specificede ocupare a postului:

-       Studii medii.

-       Certificat de absolvire a cursului în domeniul securității și sănătății în muncă

-       Cunoştinţe de operare PC

Notă:

Nota minimă care trebuie obținută la testul grilă, pentru a putea trece la etapa de interviu, este 7.

Bibliografie şi tematică:

Ø  Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/ 14.07.2006

Ø  HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

Ø  HG 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

            Documentele necesare înscrierii la concurs:

-    scrisoare de intenţie;

-    copia actului de identitate;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.

-    Curriculum vitae

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 13.10.2017, ora 13:00.

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces