Sef Secţie ELECTROMECANICA Feldioara 18.01.2018

ANUNŢ

 

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs intern pentru ocuparea postului de conducere vacant de şef secţie ELECTROMECANICA,  la care pot participa salariații CNU-SA Sucursala Feldioara care îndeplinesc condițiile din anunț.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, în data de 30.01.2018, ora 10,00, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în rezolvarea unui test grilă şi susţinerea unui interviu cu candidaţii care obţin minimum nota 7 la testul grilă.

 

Scopul postului:

 

Rolul şi importaţa  Şef secţie  Electromecanica - Organizează, coordonează, îndrumă, urmăreşte, conduce şi controlează permanent  activitatea în domeniul propriu de activitate  la nivelul structurii  subordonate, pentru realizarea optimă a sarcinilor de serviciu

 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

-       nivel de studii: tehnice superioare de lungă durată

-       cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows,

-       Vechime în specialitate minim 5 ani

-       a obtinut in ultimii 3 ani minim calificativul ”BINE” la evaluarea anuală

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-    scrisoare de intenţie;

-    copia actului de identitate;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.

-    Curriculum vitae

 

Notă: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică ulterior numirii pe post obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 26.01.2018, ora 13:00.

 

 

                                                    

 

          Şef Uzină,

                                                                COMIATI Marian

 

 

                                                                                                              Șef Biroul Resurse Umane

                                                                                                                 BURACINSCHI Gabriela

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces