Sef serviciu la Serviciul Financiar Contabilitate Costuri Gestiuni Feldioara 15.03.2018

ANUNŢ

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs intern pentru ocuparea postului de conducere vacant de şef serviciu la Serviciul  Financiar Contabilitate Costuri Gestiunila care pot participa salariații CNU-SA Sucursala Feldioara care îndeplinesc condițiile din anunț.
Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, în data de 27.03.2018, ora 10,00, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în susținerea unei lucrări scrise  și interviu.
Lucrarea scrisă va fi din domeniul de specialitate adaptat domeniului de activitate al companiei.
Salariații care depun dosarele de candidatură și îndeplinesc condițiile din anunț vor fi contactați până pe data de 23.03.2018, ora 13,00, în vederea depunerii lucrării scrise, la secretariatul sucursalei, până la data de 26.03.2018, ora 13:00

Scopul postului:

-    asigurarea funcționării sucursalei din punct de vedere economic, asigurând finanțarea continuă a activității, contabilizarea patrimoniului sucursalei, precum și gestionarea corectă a bunurilor patrimoniale
-    Elaborarea și implementarea, în permanența, a politicilor economice ale sucursalei cu respectarea legislației in vigoare.

Condiţii specifice de ocupare a postului:
 
-    Nivel de studii: studii superioare de lungă durată în domeniul economic
-    Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de minimum 3 ani
-    A obținut în ultimii 2 ani minim calificativul BINE la evaluarea anuală
-    Certificate de absolvire a cursurilor în domeniu
-    
    Documentele necesare înscrierii la concurs:
-    scrisoare de intenţie;
-    copia actului de identitate;
-    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.
-    Curriculum vitae

Notă: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică ulterior numirii pe post obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.
Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 23.03.2018, ora 13:00.
                                                      
          Şef Uzină,
                                                           COMIATI Marian

                                                     Șef Biroul Resurse Umane
                                           BURACINSCHI Gabriela
 

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces