Serviciul Legislatie, Contencios - Juridic

Serviciul Legislație, Contencios Juridic asigură consilierea și reprezentarea juridică a companiei în relațiile cu persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, precum și în orice raporturi juridice în care CNU SA este parte, în conformitate cu reglementările legale si cu regulamentele interne.