Sesizări încălcare norme de conduită

Conform prevederilor legale reclamaţiile şi sesizările se fac în format electronic sau în formă scrisă și se depun personal la Sediul Companiei din Str. Dionisie Lupu , Nr. 68, Sector 1, Cod 010458, Bucureşti – ROMÂNIA.

Pentru a depune o sesizare/reclamaţie în format electronic vă rugăm să ne scrieți la sesizari@cnu.ro, pentru a încerca împreuna să rezolvam situația.

 

Reclamaţia / sesizarea se face în nume personal.

Reclamaţia/sesizarea se rezolvă în termen de 30 de zile, cu condiția ca aceasta să fie însoţită de toate documentele probatorii.

Reclamaţiile dumneavoastră, pentru a putea fi instrumentate de către specialiștii nostri, trebuie să îndeplineasca condiţiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informaţii.

Orice altă sesizare sau solicitare, care nu se încadrează în sfera Codului de Etică și Conduită Profesională, vă invităm să o transmiteți pe adresa bucuresti@cnu.ro.