Sponsorizari

In anul 2014 COMPANIA NATIONALA A URANIULUI SA nu a avut prevazut in Bugetul de Venituri si Cheltuieli,  cheltuieli cu sponsorizarea.

In anul 2015 COMPANIA NATIONALA A URANIULUI SA nu a avut prevazut in Bugetul de Venituri si Cheltuieli,  cheltuieli cu sponsorizarea.