Sucursala Feldioara

Array.name Array.name Array.name

SUCURSALA FELDIOARA

Platforma Feldioara (Uzinele ”R” și ”E”) a fost concepută şi construită ca urmare a necesității de a se prelucra minereul de uraniu din ţară, în conformitate cu programul nuclear național din perioada 1970-1980. Prin activitatea celor două uzine, România este singura ţară din Europa care produce în prezent combustibil nuclear pentru centrale nuclearo-electrice de tip CANDU.


 

 

UZINA DE PRELUCRARE MINEREURI URANIFERE – UZINA R

  • Minereul de uraniu se procesează printr-un procedeu hidrometalurgic, în urma căruia se obține concentratul tehnic de diuranat de sodiu.

UZINA DE RAFINARE CONCENTRATE TEHNICE DE URANIU – UZINA E

  • Procesul continuă cu obținerea octoxidului de uraniu (produs intermediar stabil) şi a pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu (materia primă pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar centralelor nuclearo-electrice tip CANDU).

În laboratoarele sucursalei se efectuează analize de flux şi analize de produs finit, prin metode de analiză chimice, fizico-chimice şi radiometrice, activități sub controlul Sistemului de Asigurare a Calității.

Analize privind sănătatea angajaților și protecția mediului 

Compartimentul de investigare a stării de sănătate realizează periodic studii privind starea de sănătate a personalului cu expunere la noxe profesionale din cadrul C.N.U. S.A.
Prin analiza probelor de apă, sediment, sol şi vegetaţie prelevate periodic, specialiștii laboratorului de mediu monitorizează factorii de mediu din cadrul subunităților companiei şi din zonele de influenţă ale acestora.

Analize privind caracteristicile cantitative și calitative ale materiei prime

  • Asigurăm execuţia tuturor determinărilor fizico - chimice calitative şi cantitative efectuate pe probe prelevate din fluxul tehnologic;
  • Efectuăm propriile ”teste canadiene” cu scopul verificării aptitudinilor de sinterabilitate a pulberii de UO2, fabricată conform cerințelor pentru combustibil nuclear de tip CANDU;
  • Testarea materialului se face în conformitate cu specificația tehnică canadiană TS-XX-37032-001, rev. 1;
 
Galerie imagini