Sucursala Suceava

Array.name Array.name Array.name Array.name Array.name Array.name Array.name

SUCURSALA SUCEAVA 

Sucursala Suceava asigură producția de minereu uranifer necesară uzinei Feldioara prin exploatarea a două structuri mineralizate (Crucea și Botușana). Mineralizația este localizată în principal pe falii direcționale și de sprijin, fiind reprezentată de pechblenda și uraninit asociat cu bitumen. Zăcământul este deschis cu două puțuri și galerii de coastă. În acest moment, este singura exploatare de uraniu activă din România.


 

Activități și lucrări în subteran şi la suprafaţă:

  • exploatare prin puţuri şi galerii de coastă
  • lucrări de explorare de detaliu, în cadrul etapei de exploatare, prin lucrări miniere şi foraje subterane;
  • lucrări de conservare în vederea închiderii şi ecologizării perimetrelor afectate de activitatea minieră prealabilă.
  • tratarea apelor de mină în stații de depoluare, amenajări halde, regularizări cursuri de ape, drumuri de acces şi de exploatare
  • expediţia minereului cu mijloace auto şi pe cale ferată.

În prezent, activitatea este în plin proces de restructurare, reutilare şi retehnologizare a producţiei. În perspectivă, se prevede continuarea activităţii la mina Botuşana, conform Licenţei, precum şi atragerea în circuitul economic a noi perimetre din zona Carpaţilor Orientali.
 

 
Galerie imagini