Sucursala Suceava

SUCEAVA

În anul 1965 activitatea de cercetare geologica a Sectiei II Tulghes înfiinteaza la Crucea un sector de explorari care evidentiaza si contureaza zacamântul de uraniu Crucea-Botusana. Rezultatele lucrarilor executate în cei 18 ani de explorari au condus la înfiintarea în anul 1983 a Exploatarii Miniere Crucea (în prezent Sucursala Suceava), cu scopul exploatarii si valorificarii minereului de uraniu din cele doua structuri mineralizate Crucea si Botusana, în prezent cea mai mare unitate de exploatare a uraniului din tara.

Sucursala Suceava îsi desfasoara activitatea în provincia uranifera a Carpatilor Orientali în care mineralizatiile de uraniu au caracteristici asemanatoare cu ale celorlalte mineralizatii hidrotermale de uraniu cunoscute în tara, asociate depozitelor cristaline si având un control tectonic.
Concentratiile uranifere sunt gazduite în complexul rocilor mezometamorfice, fiind localizate pe zone de fracturare ce graviteaza în jurul Liniei Central Carpatice, prin care cristalinul deverseaza peste flisul cretacic.

În aceasta perioada s-au executat lucrari în subteran si la suprafata care constau din:

  • deschiderea a doua mine (Crucea si Botusana) prin puturi si galerii de coasta echipate cu instalatii de extractie, statii de pompe, statii de ventilatie, alimentare cu energie electrica si pneumatica;
  • amenajari incinte la suprafata pentru deservirea minelor, cuprinzând instalatii tehnologice pentru depozitarea si expeditia minereului cu mijloace auto si pe cale ferata, cladiri social-administrative, ateliere de întretinere si reparatii utilaje, statii de compresoare, statii de depoluare ape de mina, amenajari halde, regularizari cursuri de ape, drumuri de acces si de exploatare, etc.;
  • lucrari de explorare de detaliu, în cadrul fazei de exploatare, prin lucrari miniere si foraje subterane;
  • lucrari de conservare în vederea închiderii si ecologizarii perimetrelor afectate de cercetari geologice.

În prezent, activitatea este în plin proces de restructurare, de modernizare, reutilare si retehnologizare a productiei; în perspectiva, se prevede continuarea activitatii la mina Botusana, precum si atragerea în circuitul economic a noi perimetre din zona Carpatilor Orientali.