Economist din cadrul biroului Financiar - Departamentul Economic – Achiziţii

 

Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, organizează concursuri constând în interviu şi test grila, în data de 25.11.2016ora 10:00 la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti, pentru ocuparea a douăposturi de economişti, temporar vacante ca urmare a suspendării contractului individual de muncă al salariaţilor care le ocupau, pentru că se aflăîn concediu pentru creşterea copilului:

- pe durata determinată de 12 luni, în cadrul biroului Financiar –Departamentul Economic - Achiziţii,  de la sediul C.N.U.  - S.A.

- pe durata determinată de 11 luni, în cadrul biroului Contabilitate, Costuri – Departamentul Economic – Achiziţii,de la sediul C.N.U.  - S.A.  

Obiectivele postului de economist din cadrul biroului Financiar -  Departamentul Economic – Achiziţii:

-       Efectuarea plăţii prin casierie permanent la nivel de companie către personalul companiei şi către terţi pe baza dispoziţiilor de plată/încasare şi a altor documente primite;

-       Înregistrarea notelor contabile cu privire la toate plăţile/încasările efectuate prin casierie, în conformitate registrul de casă, până la data de 21 ale lunii în vederea închiderilor conturilor specifice pentru centralizarea lunii din punct de vedere contabil;

-       Acordă numere facturilor fiscale, avizelor de expediţie şi chitanţelor prin înregistrarea lor într-un registru electronic de acordare de numere pentru evitarea dublării facturilor, avizelor şi chitanţelor;

-       Întocmirea de lucrări specifice serviciului financiar, la solicitarea şefului ierarhic şi în termenele solicitate, la nivel de sediu/companie, în corcodanţă cu datele financiar – contabile, în vederea bunei funcţionări a activităţii financiare.

Obiectivele postului de economist din cadrul biroului Contabilitate, Costuri -  Departamentul Economic – Achiziţii:

-       Cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea în sistemul informatic, zilnic, a monografiilor contabile specifice conturilor contabile şi extracontabile care îi sunt atribuite, pentru reflecatrea cât mai corect în contabilitate a operaşiunilor efectuate;

-       Evidenţierea lunară, a costurilor adaptate la specificul activităţilor companiei, în vederea respectării cerinţelor stabilite prin funcţiile manageriale de planificare şi organizare;

-       Verificarea, lunar, a înregistrărilor contabile privind contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţilor companiei şi întocmirea rapoartelor solicitate de către conducere, pentru a fi evitate eventuale erori;

-       Determinarea amortizării fiscale şi a surplusului din reevaluare, lunar, în sistemul informatic Socrate, pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare;

-       Îndeplinirea, permanent, a sarcinilor primite de la şeful ierarhic, în domeniul propriu de activitate, realizarea acestora eficient şi în termenele stabilite de acesta.

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare de lungă durată în domeniul economic;
  • Vechime în specialitate minim 1 an;
  • Cunoştinţe de operare PC: Windows şi M.S. Office;
  • Cunoştinţe de contabilitate primară şi generală şi a legislaţiei financiar – contabile în vigoare;

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

·         scrisoare de intenţie;

·         copie după actul de identitate;

·         copie după cartea de muncă;

·         copie după diploma de studii;

·         CV

Nota minimă ce trebuie obţinută la testul grilă pentru a trece la etapa interviului este nota 7.

Relaţiile suplimentare şi bibliografia se pot obţine la sediul companiei la tel. 021.318.52.58. int. 120.

Dosarele de candidatură se depun la registratura companiei până la data de 18.11.2016 ora 14:00.

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces