Despre noi

Compania Naţională a Uraniului S.A. a fost înființată în anul 1997 și are în administrare resursele si rezervele minerale de uraniu existente în România. Compania desfăşoară activități de:

  • cercetarea geologică de detaliu şi exploatarea zăcămintelor de uraniu;
  • prepararea minereurilor uranifere și obținerea concentratelor tehnice de uraniu;
  • rafinarea concentratelor și valorificarea UO2 nuclear pur;
  • conservarea, închiderea și ecologizarea obiectivelor cu activitate sistată.  

Compania Naţională a Uraniului are sediul central în Bucureşti, iar în teritoriu este organizata in patru unităţi direct subordonate:

  • Sucursala Feldioara
  • Sucursala Suceava
  • Punct de lucru sector Oravița
  • Punct de lucru sector Ștei

CNU S.A. se află în portofoliul de companii al Ministerului Energiei și este deținută 100% de către statul român.