Rapoarte

 

Raport trimestrial contracte conform Ordin 792

Contracte cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro pentru servicii şi 500.000 Euro pentru produse şi lucrări  

Vezi detalii