Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau o propunere redactată în scris.
Pentru a depune o petiție adresată Companiei Naționale a Uraniului – S.A. în format electronic vă rugăm să utilizați adresa de email sesizari@cnu.ro sau să completați formularul de mai jos. De asemenea, petiția poate fi depusă personal sau transmisă prin poștă la adresa Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Cod 010458, Bucureşti.
Petiția se soluționează în termen de 30 de zile, cu condiția ca aceasta să fie însoțită de toate documentele probatorii.
Petițiile care intră în competenta de soluționare a altor autorități sau instituții publice, se redirecționează acestora în termen de 5 zile de la înregistrare.

Pentru a putea fi soluționate de către specialiștii nostri, petițiile depuse trebuie să îndeplineasca condiţiile prezentate mai sus. În caz contrar, acestea se clasează din lipsa de informaţii.
Petițiile anonime sau cele în care petentul nu și-a declarat datele de identificare nu vor fi luate în considerare și vor fi clasate.
Orice altă sesizare sau solicitare care nu se încadrează în sfera Codului de Etică și Conduită Profesională, vă rugăm s-o transmiteți pe adresa bucuresti@cnu.ro.

 

CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CNU-SA

     Datele dumneavoastra:

    *In cazul in care nu doriti sa va dezvaluiti identitatea, trebuie sa tineti cont de faptul ca, raportand
    informatii in mod anonim nu exista posibilitatea sa fiti contactat, sa va fie solicitate date
    suplimentare, caz in care investigatia ar putea sa nu fie demarata si finalizata
    In conformitate cu Politicile aplicabile CNU-SA, activitatea de gestionare a sesizarilor privind raportarea neregulilor respecta cu strictete pastrarea confidentialitatii persoanelor care le semnaleaza si interzice cu desavarsire aplicarea de represalii impotriva acestora, inclusiv in cazurile in care investigatiile nu confirma aspectele semnalate cu buna credinta.