Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau o propunere redactată în scris.
Pentru a depune o petiție adresată Companiei Naționale a Uraniului – S.A. în format electronic vă rugăm să utilizați adresa de email sesizari@cnu.ro sau să completați formularul de mai jos. De asemenea, petiția poate fi depusă personal sau transmisă prin poștă la adresa Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Cod 010458, Bucureşti.
Petiția se soluționează în termen de 30 de zile, cu condiția ca aceasta să fie însoțită de toate documentele probatorii.
Petițiile care intră în competenta de soluționare a altor autorități sau instituții publice, se redirecționează acestora în termen de 5 zile de la înregistrare.

Pentru a putea fi soluționate de către specialiștii nostri, petițiile depuse trebuie să îndeplineasca condiţiile prezentate mai sus. În caz contrar, acestea se clasează din lipsa de informaţii.
Petițiile anonime sau cele în care petentul nu și-a declarat datele de identificare nu vor fi luate în considerare și vor fi clasate.
Orice altă sesizare sau solicitare care nu se încadrează în sfera Codului de Etică și Conduită Profesională, vă rugăm s-o transmiteți pe adresa bucuresti@cnu.ro.

 

CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL CNU-SA

 

Sesizează Ministerul Energiei!

   Datele dumneavoastra:

  *In cazul in care nu doriti sa va dezvaluiti identitatea, trebuie sa tineti cont de faptul ca, raportand
  informatii in mod anonim nu exista posibilitatea sa fiti contactat, sa va fie solicitate date
  suplimentare, caz in care investigatia ar putea sa nu fie demarata si finalizata
  In conformitate cu Politicile aplicabile CNU-SA, activitatea de gestionare a sesizarilor privind raportarea neregulilor respecta cu strictete pastrarea confidentialitatii persoanelor care le semnaleaza si interzice cu desavarsire aplicarea de represalii impotriva acestora, inclusiv in cazurile in care investigatiile nu confirma aspectele semnalate cu buna credinta.

  Avertizor în interes public

  Cadrul legal ce vizează siguranța avertizorului de integritate este Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

  Raportarea nominală și raportarea anonimă.

  Există diferențe între cele două modalități de raportare:

  • Raportările nominale oferă  posibilitatea comunicării pentru a se clarifica anumite aspecte prezentate în raportare între avertizorul în interes public și persoana desemnată;
  • Raportările anonime nu pot oferi informații ulterioare prin comunicarea directă cu persoana desemnată;
  • Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;
  • Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

  Compania Națională a Uraniului –S.A. are următoarele canale interne de raportare: