ANUNȚ

Compania Națională a Uraniului – S.A. Punct de Lucru Suceava organizează concurs intern constând în test grilă și interviu, în data de 16.11.2022, ora 09:00, la sediul de la Punct de Lucru Suceava din str. Minei nr.199 A, Loc. Crucea, Judet Suceava, pentru ocuparea postului vacant de Responsabil SSM in cadrul serviciului Tehnic, Mecano Energetic, SSM, Radioprotectie, Situatii Urgenta, Achizitii Publice de la Punct de Lucru Suceava , pe perioadă nedeterminată, cu program de 6 ore/zi.

 

Obiectivele Postului: 

 • întocmește planuri de urgență, de evacuare și de prim ajutor;
 • ține evidențe și transmite raportări în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • elaborează instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă;
 • urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • se asigura de efectuarea analizelor medicale periodice;
 • asigura distribuirea echipamentului de protectie specific;
 • asigura instruirea periodica pe linie de SSM a personalului din cadrul Punctului de lucru;

 

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: superioare;
 • cursuri atestate in domeniu, program de formare profesionala pentru ocupatia de inspector / coordonator in securitatea si sanatatea in munca,;
 • vechime în muncă de minim 3 ani ;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, prezinta un avantaj;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.319 din 2006 actualizată, privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1048 din 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă cu modificările și completările ulterioare.

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura Punct de Lucru Suceava , în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. Punct de Lucru Suceava este 15.11.2022, ora 1200

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58.

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [767.30 KB]