ANUNȚ

Compania Națională a Uraniului – S.A. Sucursala Feldioara organizează concurs extern pentru ocuparea postului vacant de inginer în cadrul serviciului CCMC, din cadrul sucursalei, prin încheierea de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2022, în data de 08.11.2022, ora 10:00, la sediul CNU – SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, constând în probă scrisă  şi  interviu. Candidaţii  trebuie să  obţină  minimum nota 7 la proba scrisă.

Obiectivele postului:

Rolul şi importaţa  inginerului  in cadrul  serviciului  CCMC – îndrumă și urmăreşte  activitatea în laboratoarele  de analize chimice  și la nivelul structurilor  subordonate, pentru realizarea optimă a sarcinilor de serviciu.

 Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • nivel de studii: tehnice superioare de lungă durată în domeniul chimiei sau laborator
 • cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows
 • Experiență practică în laborator de minim 5 ani
 • Limba straina – engleza nivel mediu
 • Cursuri de perfectionare in domeniul – control calitate – constituie avantaj

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • scrisoare de intenţie;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.
 • Curriculum vitae

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

– declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă;

– declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U.;

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 04.11.2022, ora 13:30.

 

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Biroul RU, la telefon 0268/265337, interior 127 .

 

TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGINER CONTROL CALITATE PENTRU SERVICIUL CC, MC

 

 1. Operaţii de bază în laboratorul de analize chimice și fizico-chimice;
 2. Metode de analiză în chimia analitică cantitativă;
 3. Analiza insturmentală: Metode spectrofotometrice, gravimetrice, volumetrice, flamfotometrice.
 4. Cunoștințe generale despre elaborarea și validarea metodelor de lucru analitice, incertitudinea de măsurare;
 5. Menținerea și dezvoltarea Sistemelor de management al calităţii aplicate în cadrul organizaţiilor care desfăşoară activităţi de fabricaţie în domeniul nuclear.

 

 

Bibliografie

 [1] Horia Iustin Neacşu, Lorentz Jäntschi, (2006), Chimie analitică şi instrumentală, Editura Academic press & Academic direct, Cluj-Napoca.

[2] Costin D. Nenițescu, (1951) Manualul inginerului chimist, Editura Tehnică, București.

[3] SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

[4] SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

[5] CNCAN Bucureşti – Norme privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de fabricare a produselor şi de furnizare a serviciilor destinate instalaţiilor nucleare.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [133.89 KB]