ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. Sucursala Feldioara organizează concurs extern pentru ocuparea postului vacant de 1 inginer în cadrul ST.ISSD.ME, din cadrul sucursalei, prin încheierea de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2022, în data de 08.11.2022, ora 10,00, la sediul CNU – SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, constând în probă scrisă  şi  interviu. Candidaţii  trebuie să  obţină  minimum nota 7 la proba scrisă.

 

Obiectivele postului:

– Rolul şi importaţa  inginerului  în cadrul  secţie ST.ISSD.ME – îndrumă și urmăreşte  activitatea în domeniul propriu și  la nivelul structurii  subordonate,  pentru realizarea optimă a sarcinilor de serviciu.

– Organizarea eficientă a activității, urmărirea permanentă a calității  produsului finit.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • nivel de studii: tehnice superioare de lungă durată
 • cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

– scrisoare de intenţie;

– copia actului de identitate;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.

– Curriculum vitae

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

– declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă;

– declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U.;

 Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 04.11.2022, ora 13:30.

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Biroul RU, la telefon 0268/265337, interior 127

 

BIBLIOGRAFIE

 Pentru concursul de ocupare a postului vacant de  inginer  la  ST ISSD

 

 • Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea autorizarea si controlul activităților nucleare;
 • Legea 319/2006 – Legea sănătății și securității în muncă;
 • Legea nr. 121/2014 – privind eficința energetică;
 • Legea 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.64/2008 – privind funcționarea în condiții de singuranță a instalațiilor sub presiune,instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil;
 • M.R. – 01 – Norme de securitate radiologică privind radioprotecția operațională în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu – norme specifice CNCAN;
 • M.R. – 03 Norme de securitate radiologică privind dezafectarea instalațiilor de minerit și/sau prelucrare a minereurilor de uraniu si toriu – Monitoriul Oficial 734-2006;
 • Legea nr.182/2002,privind protecția informațiilor clasificate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [116.21 KB]