ANUNȚ

Compania Națională a Uraniului – S.A. Sucursala Feldioara organizează concurs intern pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu la Serviciul CCMC.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2022, în data de 07.09.2022, ora 10:00, la sediul CNU – SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în test grilă  și interviu. Candidaţii  trebuie să  obţină  minimum nota 7 la proba scrisă.

Scopul postului:

Sistemul de management al calității aplicat tuturor activităților care contribuie la calitatea pulberii sintetizabile de dioxid de uraniu fabricate în Sucursala Feldioara, responsabilul cu managementul calității, respectiv șeful serviciului CCMC, trebuie să dețină cunoștințe privind  fluxul de fabricație, controlul de calitate al produselor intermediare și finite, controlul echipamentelor utilizate și instruirea internă a  personalului pentru conștientizarea acestuia cu privire la importanța activității pe care o desfășoară la locul de muncă în vederea realizării obiectivelor calității;

 

Condiții specifice de ocupare a postului:

  • nivel de studii: superioare de lungă durată
  • cunoștințe de operare M.S. Office, Windows,
  • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani
  • cursuri de perfecționare – în domeniu
  • Obligativitatea ca șeful serviciului CCMC să obțină avizul din punct de vedere al informațiilor clasificate,

Documentele necesare înscrierii la concurs:

  • scrisoare de intenție;
  • copia actului de identitate;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice.

 

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 05.09.2022, ora 13:00.

AFIȘAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestațiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

Relații suplimentare și bibliografia pot fi obținute la Biroul RU, interior 127

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [69.87 KB]