Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Tipuri de informații:

  • Informații de interes public furnizate din oficiu potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001
  • Informații exceptate de la liberul acces al cetățenilor conform prevederilor art. 12 (1) din Legea nr. 544/2001

Listele categoriilor de informații publice furnizate din oficiu și a celor exceptate de la liberul acces al cetățenilor pot fi consultate pe site. Informațiile de interes public care nu se regăsesc pe site-ul companiei noastre, pot fi consultate la sediul companiei sau pot fi solicitate prin e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Persoana responsabilă în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, consolidată, cu modificările și completările ulterioare este doamna Claudia MILITARU din cadrul Serviciului Documente Secrete, I.T., Informații Publice, Secretariat, Arhivă.

Telefon: 021/318 52 58

Informații de interes public comunicate din oficiu

Informații de interes public comunicate din oficiu

Informații de interes public comunicate la cerere

Informații de interes public comunicate la cerere

Informații exceptate de la liberul acces al cetățenilor

Informații exceptate de la liberul acces al cetățenilor