Suntem conștienți că activitatea noastră în domeniul exploatării, prelucrării şi rafinării uraniului are un potențial impact negativ asupra mediului. În consecință, politica noastră în domeniul operațional și al protecției mediului asigura respectarea reglementărilor de mediu și din domeniul nuclear,  asigurând limitarea acestui impact. Dovedim astfel respectul nostru pentru mediul înconjurător.

Activitățile noastre vizează:

1. Monitorizarea riscurilor de mediu

Desfășurăm un amplu program de monitorizare a factorilor de mediu, atât la subunitățile active, cât și la cele în faza de conservare / închidere.
Rezultatele monitorizării factorilor de mediu sunt permanent sub supravegherea autorităților competente.

 

2.Reducerea impactului industrial

Depoluarea și decontaminarea apelor uzate și de mină

  • Sucursala Feldioara reciclează volume de apă cu ajutorul instalațiilor tehnologice de depoluare și decontaminare pentru reducerea consumului de apă industrială proaspătă.
  • Sucursala Suceava tratează în stația de depoluare și decontaminare întregul volum de ape de mină provenite din exploatările Crucea și Botușana.
  • Stațiile de decontaminare Lișava și Ciudanovița tratează apele de mină din exploatările aflate acum în faza de închidere / conservare în zona Banat.

Refacerea mediului în timpul exploatării și ecologizarea post-închidere

  • Exploatările miniere active efectuează permanent lucrări de stabilizare a haldelor de steril în cadrul unui program complex de refacere a mediului în timpul exploatării.
  • Perimetrele miniere cu activitate sistată (Banat și Bihor) sunt supuse lucrărilor de ecologizare conform proiectelor de conservare și închidere aprobate. Pe întreaga perioadă este efectuată monitorizarea tuturor factorilor de mediu.

Investiții de mediu realizate sau în curs de realizare:

  • Retehnologizarea stației de tratare a apelor de mină Crucea – realizat
  • Stația de tratare a apelor evacuate în emisar provenite din iazul de decantare Feldioara – în curs
  • Extinderea și retehnologizarea stației de tratare a apelor de mină Lișava – în curs

 

INFORMAȚII PRIVIND MONITORIZAREA INFLUENȚEI ACTIVITĂȚII CNU-SA SUCURSALA FELDIOARA ASUPRA MEDIULUI