Specificul activității noastre implică un inerent risc radiologic. De aceea, ne preocupăm permanent ca expunerea lucrătorilor noștri să se încadreze în limitele legale și ne asigurăm că activitatea noastră se desfășoară la un nivel înalt de siguranță. Totodată, prin politica noastră, ne asigurăm că sănătatea populației nu este afectată.

  • Respectăm cu strictețe legislația și reglementările naționale privind securitatea radiologică și managementul deșeurilor radioactive;
  • Supraveghem atent dozele încasate de personal printr-un complex program de monitorizare a locurilor de muncă;
  • În perimetrele în care desfășurăm activități sunt delimitate zone controlate şi zone supravegheate, zone în care sunt impuse măsuri stricte pentru controlarea expunerilor și prevenirea riscurilor radiologice;
  • Fiecare angajat sau colaborator extern este informat și instruit cu privire la riscurile pe care le implică activitatea în zonele controlate și supravegheate.

Aliniați practicilor din domeniul nuclear, ne ghidăm politica de securitate radiologică după principiul ALARA (As Low As Reasonably Achievable), care ne impune menținerea expunerii la cel mai scăzut nivel posibil. Dovada că ne-am atins acest obiectiv este evoluția nivelului de expunere a angajaților noștri în ultimii ani, menținut mult sub nivelul maxim admis de 20 mSv.