Prezentarea Companiei Naționale a Uraniului S.A.

 

În anul 1950 Societatea Româno – Sovietică “Sovrom Kuarţit” și-a început activitatea de cercetare și exploatare a minereurilor radioactive. În anul 1963, prin retragerea părții sovietice, activitatea a fost continuată de specialiștii români care făceau parte din “Organizația Expediția Geologică” din cadrul Trustului Metale Rare. Din acest nucleu, ulterior, în 1973 s-a înființat Întreprinderea Metalelor Rare, care s-a transformat la începutul anilor 1990 în Regia Autonomă Metale Rare.

Compania Națională a Uraniului S.A. a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 785/1997, prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Metale Rare – București fiind o societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul București, str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Cod Poștal 010458, tel: 021/318.52.58, e-mail: bucuresti@cnu.ro.

Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/1271/1998 iar Codul unic de înregistrare: CIF RO 10254529.
Capital social / Patrimoniul Companiei (RON): 41.328.440 – conform ultimei înregistrări la Oficiul Registrului Comerțului.
Acțiuni: Valoarea nominală a unei acțiuni: 10 lei/acțiune; 4.132.844 acțiuni.

Compania Națională a Uraniului S.A. se află în portofoliul de companii al Ministerului Energiei și este deținută 100% de către statul român.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Compania Națională a Uraniului – S.A. are în structură un aparat central cu sediul în București, iar în teritoriu patru subunități direct subordonate:

– Sucursala Feldioara;
– Punctul de lucru Suceava;
– Punctul de lucru Sector Oravița;
– Punctul de lucru Sector Ștei.

 

HOTĂRÂREA NUMĂRUL 785 DIN 02.12.1997 PRIVIND ÎNFIINȚAREA COMPANIEI NAȚIONALE A URANIULUI – S.A.

 

Compania Naționala a Uraniului a intrat în procedură generală a insolvenței în temeiul Sentinței civile pronunțată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civilă în dosarul nr. 23089/3/2021, în data de 14.12.2021.

Administrator judiciarConsorțiul format din Expert Insolvență SPRL Filiala Bucuresti și AKTIV – LEX Insolvență SPRL.