ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. – conform referatului nr. 6018/11.11.2022 aprobat de Directorul General al C.N.U.- S.A., organizează concurs extern, constând în interviu, în data de 29.11.2021, ora 10:00, la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București, pentru ocuparea postului vacant de Consilier – Specialist în domeniul protecției mediului din subordinea Directorului General , de la sediul companiei.  Contractul de muncă va fi încheiat pe perioadă  nedeterminată.

 

Obiectivele Postului: 

 • Integrarea cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale;
 • Asigurarea respectarii legislatiei privind protejarea mediului;
 • Intocmirea evidentelor, raportarilor si declaratiilor impuse de legislatia de mediu sau actele de reglementare ale activitatii societatii;
 • Informarea activa a angajatilor din perspectiva provocarilor de mediu;

 

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

 • Nivel de studii – superioare de lungă durată, specializarea protecția mediului, cu licență;
 • Vechime în munca minim 1 an;
 • Competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
 • Sa nu aibă litigii în derulare cu C.N.U. S.A
 • Sa nu aibă vechime mai mare de 15 ani în zona I de expunere la radiații sau 17 ani în zona a II a de expunere la radiații, sau 20 de subteran;
 • Sa nu cumuleze pensia cu salariul.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

 1. OUG nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului;
 2. Legea nr. 211/2011 din 15 noiembrie 2011 *** Republicată privind regimul deşeurilor;
 3. OUG nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 4. Legea nr. 132 / 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 28.11.2022, ora 1200

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [693.19 KB]