Carieră

C.N.U.-SA acordă o atenție deosebită activității de recrutare și selecție, deoarece rezultatele acesteia influențează direct performanța societății. Așteptările companiei privind potrivirea candidaților cu organizația și performanța ulterioară a acestora determină și importanța acordată acțiunii de selecție a personalului. Din aceste considerente, recrutarea și selecția se desfășoară după criterii foarte bine stabilite, obiectivitatea fiind factorul cheie în faza de selecție a candidaților pentru fiecare post.

POSTURI DISPONIBILE

Posturile disponibile, cerințele posturilor, bibliografia, documentele necesare candidaturii, modalitatea de înscriere la concurs, modalitatea de selecție și alte informații, sunt publicate în anunțurile de mai jos.

Dacă doriți să aplicați pentru un post disponibil, vă rugăm transmiteți documentele necesare candidaturii pe adresa bucuresti@cnu.ro

Șef Serviciu Achiziții Publice

Șef Serviciu Achiziții Publice

18.08.2022 ora 09:00

Auditor Public Intern

Auditor Public Intern

18.08.2022 ora 13:00

Consilier – Director General

Consilier – Director General

02.08.2022 ora 10:00