ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. Punct de Lucru Oravița organizează concurs extern, constând într-o probă de interviu care va aborda atât subiecte profesionale, cât și elemente relevante privitoare la activitatea candidatului, la rezultatele profesionale și la comportamentul său, în data de 05.12.2023 ora 10.00, la sediul său din Oraviţa, str. Cloşca nr. 29, Caraş-Severin, 325600, pentru ocuparea, pe perioadă determinată de 2(două) luni, a 3 (trei) posturi, după cum urmează:

  • 1 post de electrician de mină;
  • 2 posturi de muncitori necalificați în mine și cariere.

 

Obiectivele postului: Responsabilitățile, atribuțiile și sarcinile pentru posturile de mai sus sunt realizarea activităților de conservare mine contractate și alte sarcini primite de la șeful ierarhic de la Punctul de lucru Sector Oravița.

 

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

  • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  • sa nu aibă litigii în derulare cu CNU SA;
  • sa nu aibă vechime mai mare de 15 ani în zona I de expunere la radiații sau 17 ani în zona a II de expunere la radiații, sau 20 de subteran;
  • sa nu cumuleze pensia cu salariul, după promovarea concursului.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

  • Cerere de înscriere;
  • Copie după actul de identitate;
  • Copii ale actelor de calificare pentru ocuparea funcției de electrician de mină.

 

Termenul limită de depunere a  dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A., Punct de Lucru – Sector Oravița este 04.12.2023, ora 12.00.

Candidatul care va fi angajat în urma susținerii concursului trebuie sa fie declarat de către medicul de medicina muncii “apt de lucru  în mediul de radiații ionizante”.

Pentru relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs vă puteți adresa pe e-mail: banat@cnu.ro.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [445.26 KB]