ANUNȚ

Compania Națională a Uraniului – S.A. Punct de Lucru Suceava organizează concurs intern constând în test grilă și interviu, în data de 15.11.2022, ora 10:00, la sediul de la Punct de Lucru Suceava din str. Minei nr.199 A, Loc. Crucea, Judet Suceava, pentru ocuparea postului vacant de Inginer/Subinginer in cadrul serviciului Tehnic, Mecano Energetic, SSM, Radioprotectie, Situatii Urgenta, Achizitii Publice de la Punct de Lucru Suceava , pe perioadă nedeterminată, cu program de 6 ore/zi..

Obiectivele   Postului: 

 • Elaborarea documentatiilor specifice in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Raportarea la termenele solicitate către CNCAN privind respectarea condițiilor din autorizațiile specifice pentru desfășurarea activităților din domeniul radioprotecției și garanții nucleare;

 

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: superioare;
 • vechime în muncă in domeniu de minim 5 ani;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, prezinta un avantaj;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate, daca este cazul ;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Manualul inginerului de mine, vol. I,II,III,IV,V; Ed. Tehnică, Autor  Aron Popa, Ediţia 1984- 1989.
 • H.G. nr. 781 / 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
 • OUG nr 195/2000 privind protectia mediului;
 • OUG nr 196/2005 privind fondul de mediu;
 • Legea 111/1996 cu completarile ulterioare privind reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 • Legea nr 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Ordin ANRM nr.47/2008 privind elaborarea, aprobarea si urmarirea realizarii programelor anuale de exploatare.
 • H.G. 1208/2003 privind aprobarea normelor pentru pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003 , aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordul-cadrul din legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
 • H.G. 585/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura Punct de Lucru Suceava , în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. Punct de Lucru Suceava este 14.11.2022, ora 12:00

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58.

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [817.43 KB]