ANUNȚ

Compania Națională a Uraniului – S.A. Sucursala Feldioara organizează concurs extern pentru ocuparea a 2 posturi vacante de laborant chimist la serviciului CCMC, din cadrul sucursalei, prin încheierea de contract individual de muncă.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2022, în data de 27.09.2022, ora 09:00, la sediul CNU – SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, constând  în probă scrisă  şi  interviu/probă de lucru.

Obiectivele postului:

Rolul şi importanţa  laborantului chimist  în cadrul  serviciului  CCMC – răspunde de efectuarea analizelor chimice a produselor finite și intermediare de fabricatie, materialelor  nucleare neconforme, materiilor prime necesare  desfășurării activităților de fabricație, apelor demineralizate utilizate  în fluxul tehnologic, apelor reziduale, uzate și de suprafață, aplicând proceduri implementate conform prevederilor Sistemului de management al calității din cadrul Sucursalei Feldioara.

 Condiţii specifice de ocupare a postului:

  • nivel de studii: liceale/postliceale cu calificare de laborant
  • cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows

Documentele necesare înscrierii la concurs:

  • scrisoare de intenţie;
  • copia actului de identitate;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.
  • Curriculum vitae

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

– declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă;

– declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U.;

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 23.09.2022, ora 13:30.

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Biroul RU.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [107.47 KB]