Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu de către Compania Națională a Uraniului S.A., conform art. 5 (1) din Legea nr. 544/2001 sunt următoarele:

 

  • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
  • Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare, declarații  de avere și de interese ale Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
  • Numele și prenumele persoanelor din conducerea Companiei Naționale a Uraniului S.A. și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  • Programul de audiențe al persoanelor din conducerea Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
  • Coordonatele de contact ale Companiei Naționale a Uraniului S.A., respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
  • Strategia și programele proprii ale Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
  • Lista cuprinzând documentele de interes public;
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  • Modalitățile de contestare a deciziilor Companiei Naționale a Uraniului S.A. în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.