Lista informațiilor de interes public comunicate la cerere de către Compania Națională a Uraniului S.A., conform art. 6  din Legea nr. 544/2001 sunt următoarele:

 

  • Comunicate de presă, informări, precizări;
  • Materiale informative (broșuri) editate de Compania Națională a Uraniului S.A., în limita stocului disponibil;
  • Rezultatele acțiunilor de control / misiunilor de audit, cu excepția celor clasificate, în condițiile legii;
  • Soluțiile adoptate pentru rezolvarea plângerilor / sesizărilor / reclamațiilor;
  • Indicatori anuali privind factorii de mediu;
  • Rapoarte anuale privind starea de sănătate a angajaților;
  • Numărul total al acțiunilor de control, misiunilor de audit, numărul sesizărilor și reclamațiilor înregistrate la Compania Națională a Uraniului S.A., în condițiile legii;
  • Contractele de achiziții în condițiile legii;
  • Planul anual de investiții.